Együtt Szent István ünnepén is

Népművészeti fesztivál, Szent István-napi szentmise, borrendi rendezvények, tiszteletadás a Nemzeti Emlékhelyen, történelmi felvonulás, ünnepi közgyűlés, néptáncgála és tűzijáték  így ünnepelt Székesfehérvár.

Szövők, fafaragók, ostorkészítők, gyöngyfűzők várták a vásári forgatagba érkezőket államalapításunk ünnepén, augusztus 20-án Székesfehérvár Belvárosában. A
„Dunán innen, Dunán túl” Népművészeti Fesztiválon Vas megye, Rábaköz, Sárköz, Galga mente és a Balaton-felvidék tájegységeinek hagyományaival ismerkedhetnek meg az érdeklődők.

Immár hagyomány, hogy a Székesfehérvári Királyi Napok programjában a Népművészeti Fesztivál is helyet kap. Az idei fesztiválon Vas megye, Rábaköz, Sárköz, Galga mente és a Balaton-felvidék tájegységeinek hagyományait, szokásait, gyermekjátékait, népi sportjátékait, viseleteit, dalait, táncait, meséit ismerhetik meg az érdeklődők.

A Tördemic Néptáncegyüttes, a Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes, a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes, a vitnyédi Énekes Lenke, valamint az őcsényi Bogár István Hagyományőrző Egyesület tagjai az Országzászló téren, az Országalma előtt és a Szent István-emlékjelnél várják a közönséget interaktív programjaikra, majd a Mátyás király-emlékműnél lépnek színpadra.

A Városház téren a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület, a Fehérvári Kézművesek Egyesülete és a Magyarországi Alkotóművészek Közép- és Nyugat-Dunántúli Regionális Társasága (M-ART) kézművesei tartanak bemutatókat, és az érdeklődők maguk is kipróbálhatják a nemezelést, a fafaragást, a gyékényfonást, a varrást, a hímzést, a szövést, a gyöngyfűzést, a csipkeverést, a mézeskalács-díszítést, a gyöngyszövést és a csuhézást.

Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, a keresztény magyar állam megalapításának napján a város papságával közösen celebrált szentmisét a Szent Korona hiteles másolatának és első uralkodónk fejereklyéjének jelenlétében Spányi Antal megyés püspök a Szent Imre-templomban. A szentmise után a főpásztor megáldotta az új kenyeret, mint a családi jólét és a jövő jelképét, majd Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére.


Augusztus 20-án, Szent István király ünnepén, a keresztény magyar államalapításnak, a magyar állam fennállásának emléknapján a Szent Imre-templomban celebrált szentmisét Fehérvár papságával Spányi Antal megyés püspök.

„István király ünnepén a sziklára épült ház példáját állítja elénk az egyház, mert minden bizonnyal Szent István szeme előtt is ez lebegett, amikor megalapította azt a keresztény magyar államot, amely átvészelt annyi szörnyűséget, amely annyi veszélynek volt kitéve, és mégis mindennel dacolva, a hit biztos alapjain megmaradt.” - hangsúlyozta ünnepi beszédében Spányi Antal. „Az első magyar király műve, a sziklára állított magyar nemzet és állam áll, és állni fog. Ennek egyik titka az, hogy az államalapító fontosnak tartotta azt, hogy tanítson. Hithirdetőket hívott, kolostorokat alapított, apátságokat, prépostságokat, templomokat építtetett. A tanítása azért volt hiteles, mert annak nemcsak igazságában hitt, hanem családjával együtt e szerint is élt. Példát mutatott. Ez a XXI. század emberének is a mindenkori üzenet. Tanuljunk Szent Istvántól, éljünk a hit alapjaira épülő, példamutató életet a jövőnk érdekében.” - zárta ünnepi prédikációját a megyés püspök.

A főpásztor hagyományosan a szentmise végén megáldotta az új kenyeret, amely az életet, a megélhetést és az otthont szimbolizálja, és Isten áldását kérte valamennyi magyar család kenyerére és életére. A megáldott kenyeret Spányi Antal szimbolikusan dr. Cser-Palkovics András polgármesternek és dr. Simon László kormánymegbízottnak, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének adta át.

Szent István és a magyar állam alapításának ünnepén hagyományosan a Nemzeti Emlékhelyen róják le tiszteletüket a megemlékezők. Az Osszáriumnál dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet, melyben felhívta a figyelmet az államalapító király és a keresztény kultúrkör értékrendjére, a múlt, a vallás, a hagyományok megőrzésének fontosságára. A résztvevők a Fehérvári királyok menetéhez csatlakozva közösen sétáltak át a Szent István térre, ahol az augusztus 20-i programok ünnepi közgyűléssel folytatódtak.
 
A Székesfehérvári Királyi Napok zárónapja augusztus 20-a, Szent István király és a magyar államalapítás ünnepe. A város közössége egész nap világi és szakrális rendezvényeken készülhetett az egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünkre, amely Székesfehérvár ezeréves múltjára és történelmi fővárosként betöltött szerepére is emlékezik.
 
Székesfehérváron a megemlékezők a Nemzeti Emlékhelynél gyűltek össze, hogy Szent István szarkofágjánál leróják tiszteletüket, és megemlékezzenek államalapító nagy királyunk tetteiről és máig is kiható intézkedéseiről. Az Osszáriumnál tartott ünnepség Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz című művével kezdődött, az Alba Regia Vegyeskar előadásában.
 
A Szarkofág előtt dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott ünnepi beszédet: „Államalapításunk ünnepén fel kell tennünk a kérdést: vajon mi milyen Magyarországot tudunk örökül hagyni a jövő generációja, gyermekeink és unokáink számára? Elődeink keresztény és független államot alapítottak – és ezzel biztosították magyarként való megmaradásunkat Európában. Ugyanakkor létrehoztak egy olyan formát, ami otthont biztosít a magyarság számára. Házat – és Hazát adtak nekünk. Olyan áldott sorsközösséget kaptunk tőlük, amit a közös hit, a közös nyelv, a közös hagyomány testesít meg és éltet. És amelynek megvédése, ápolása és felvirágoztatása minden hazáját szerető és tisztelő magyar ember feladata és kötelessége.
 
A közgyűlési elnök történelmi áttekintést adott, és a jelenkor visszásságaira is felhívta a figyelmet. Beszédében kiemelte: „Azt gondolom, hogy mi, akik számára fontosak a keresztény értékek, a nemzeti hagyományok, mi értőn és érzékenyen figyelünk a múlt szavára. Mi megfogadtuk Szent István intelmeit – és azon dolgozunk, hogy békés, harag és gyűlölködés nélküli városunk, megyénk és országunk legyen. Az az érdekünk, hogy a nemzetközi konfliktusokkal szemben is megvédjük hazánkat. Hogy polgáraink nyugalomban élhessenek. Hogy nyugodt, biztonságos, rohamosan fejlődő településeink kicsinyes pártpolitikai célok elérése eszközéül ne váljanak csataterekké. Hogy mindannyiunk számára lehetővé tegyük a kiszámítható, békés társadalmi fejlődést, a biztonságot és a rendet.”
 
Dr. Molnár Krisztián beszéde végén visszatekintett az elmúlt tizenegy nap mozgalmas programjaira: „Itt, Székesfehérvárott a Királyi Napok rendezvénysorozatával valójában már napok óta ünnepeljük az ezeréves magyar államot, Szent István királyunk örökségét. És amit e csodás rendezvénysorozat példáz: hogy nemcsak az államot, hanem annak valódi tartalmát: a magyar Hazát is ünnepeljük! Azt a hazát, melynek közösségét Szent István államalkotó tevékenysége hozta létre – de amelynek ápolása, gondozása és védelme mindannyiunk tiszte és kötelessége. Azt a hazát, amelynek hite a kereszténységben gyökerezik; melynek nyelvén Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Móricz Zsigmond, Ady Endre és megannyi magyar költő és író szól hozzánk; melynek hagyományát, népi kultúráját Rábaköztől Kalotaszegig egy ezredév formálta.”
 
A beszédet követően a résztvevők a tisztelet virágait helyezték el Szent István Szarkofágjánál, majd közösen sétáltak el az Országalmához, hogy csatlakozzanak a Fehérvári királyok menetéhez. Az augusztus 20-i rendezvények az Ünnepi Közgyűléssel folytatódtak.

Szent István napján ünnepi közgyűlést tartott Székesfehérvár Önkormányzata. Dr. Cser-Palkovics András polgármester beszédét versidézettel kezdte: „… itt a gyermek nevetni mer, OTTHON a szó, mit keresel.” A város, a közösség és az otthon összefüggéseivel kapcsolatban ezeket a gondolatokat fogalmazta meg:Különleges város, ahol sosem kerestük azt, ami megoszt minket. Ahol a közösség erejével segítettük át magunkat az akadályokon, mindig szem előtt tartva a minket egyesítő célokat. Különleges város, mert Székesfehérvár az otthonunk. Az otthonunk, ahol százezren vagyunk egy csapatban, közös múlttal, közös álmokkal, közös jövővel!” A közgyűlésen adták át a városi kitüntetéseket: Díszpolgár lett Milcsinszky Alajos címzetes kanonok, nyugalmazott plébános, Ribi Péter ügyvezető, továbbá posztumusz ismerték el Dr. Martyn Gizella háziorvost. Pro Civitate díjat kapott Auth Ágnes karnagy, ének-zene tanár, Farkas Sándor mesteredző, Dr. Hagymásy László szülész-nőgyógyász osztályvezető főorvos, Hirtling István színművész és Molnár Dezsőné, az Áron Nagy Lajos-hagyaték gondozója; míg Tiszteletbeli Polgár címmel ismerték el Juhász Roland labdarúgót, a fehérvári csapat kapitányát és a magyar-lengyel kapcsolatok ápolásáért Janusz Ireneusz Wójciket. Székesfehérvár számára augusztus 20-a kiemelt ünnep: 1938-ban a koronázóvárosban emelték nemzeti ünnepi rangra Szent István napját. A Koronás parktól megérkezett Fehérvári királyok menetével – a történelmi óriásbábokkal és a hagyományőrzőkkel – indultak tovább a Nemzeti Emlékhelyről a tiszteletadás résztvevői a Szent István térre, a Díszközgyűlés helyszínére. Az ünnepi rendezvényen „Üdvözlégy Szent István Király!” címmel az Alba Regia Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pulutyka csoportja és a Szedtevette zenekar előadásában Szent István király Szent Imre herceghez írt intelmeinek népzenei és néptáncos adaptációját láthatták a résztvevők. Az intelmek Matuz János tolmácsolásában hangzott el, szólót énekelt Zsikó Zsuzsanna.

Az ünnepi műsort követően dr. Cser-Palkovics András polgármester mondott ünnepi köszöntőt. Beszéde elején Kiss Gábor, egy fiatal fehérvári író „ITTHON – Fehérvár” című verséből idézett: 
„Barátom, gyűlöleted dugd egy zsákba, és dobd a kukába!
Ez nem az a hely, itt a gyermek nevetni mer, OTTHON a szó, mit keresel.”

Székesfehérvár polgármestere beszédében felhívta a figyelmet, hogy fontos visszaemlékezni fontos történelmi korokra, kiemelkedő személyekre és meghatározó tettekre, mivel „ha egy olyan nemzet tagjaként tekintünk önmagunkra, amely a történelem számos viharán küzdötte át magát sikerrel, amelynek nagyjai milliókat egyesítettek egy cél érdekében, amelynek tagjai a tudomány, a művészet vagy a sport terén értek el világra szóló eredményeket, erőt érezhetünk a legnagyobb tettekre is!”. Ellenben, ha „tehetetlennek, nagy elhatározásokra, tettekre alkalmatlannak, gyengének érezzük, tartjuk magunkat, akkor vélhetőleg nem is lesz komoly befolyásunk a dolgok alakulására.”

Mint fogalmazott, ahogy később még számos kora népünk történelmének, Szent István élete, az államalapítás, Kárpát-medencei létünk megszilárdítása is ilyesfajta inspirációt adhat a jelen emberének – ahogy adott már sok-sok nemzedéknek. „Ma persze szerencsére nem a kardokat csiszoljuk, hanem az elméket és a tehetségeket. A természetet nem uralni akarjuk, hanem óvni azt, a fákat nem kivágjuk, hanem ültetjük. És teret adunk közösségek megszületésének és virágzásának.” –emelte ki a város polgármestere.

A ma történéseit értékelve dr. Cser-Palkovics András beszédében elmondta, Fehérvárnak a jelen teendőiből duplán ki kell vennie a részét, hiszen ez a város érdeke, de azért is, mert különleges múltunk, történelmi rangunk is ezt követeli. „Különleges város tehát Székesfehérvár, ahol bátran erőt meríthetünk a mosolyból, a jókedvből és a kulturális pezsgésből. Különleges város, ahol sosem kerestük azt, ami megoszt minket. Ahol a közösség erejével segítettük át magunkat az akadályokon, mindig szem előtt tartva a minket egyesítő célokat. Különleges város, mert Székesfehérvár az otthonunk. Az otthonunk, ahol százezren vagyunk egy csapatban, közös múlttal, közös álmokkal, közös jövővel!” – hangzott el dr. Cser-Palkovics András polgármester beszédében.

Székesfehérvár polgármesterének beszéde után került sor a város kitüntetéseinek átadására. Ezzel kapcsolatban dr. Cser-Palkovics András beszéde végén megjegyezte: „Merjünk dicsérni, merjünk egymásra mosolyogni! Talán minden másnál erősebb hajtómotor, ösztönző az, ha látjuk, hogy erőfeszítéseinket nem közömbös hallgatás, hanem elismerés fogadja.”

A rendezvény a város díjainak átadásával folytatódott.

Székesfehérvár Díszpolgára címmel tüntették ki Milcsinszky Alajos címzetes kanonokot, nyugalmazott plébánost, Ribi Péter ügyvezetőt és posztumusz Dr. Martyn Gizella háziorvost.

Milcsinszky Alajos 
közösséget építő, 1977-től végzett négy évtizedes szolgálatát ismeri el a város: 1995-ig vezette a Ciszterci templomot, majd a Maroshegyi Egyházközséget, végül nyugdíjazásáig Szárazrét plébánosa volt. Lelkipásztori feladatai mellett az egyházzene is fontos szerepet töltött be életében, illetve spirituális vezető volt a Ciszterci Szent István Gimnáziumban. Ribi Péter ügyvezető Székesfehérvár közösségének elkötelezett erősítéséért, emberbaráti szemléletéért kapta a címet: a 2008-ban elindított alapítványán keresztül felelősséget vállal az oktatás, a sport, a kultúra, a szükségben élők támogatásáért, különösen a fogyatékkal élők életminőségének javításáért a városban és Fejér megyében. Dr. Martyn Gizella betegei és a város egész közösségéért végzett lelkiismeretes munkája, hivatásának élete végéig tartó szolgálatát ismeri el Székesfehérvár: kiemelkedő gyógyító munkájához hozzájárult rendkívül empatikus, türelmes személyisége; hivatása magas színvonalú gyakorlása mellett aktív részese volt városunk kulturális, társadalmi közéletének, személye közösségi igazodási pont volt.


Pro Civitate díjat öt személy vehetett át. 

Az ének-zene tanítás, a komolyzenei nevelés során végzett négy évtizedes tevékenysége elismeréseként adományozta a címet a város Auth Ágnes karnagynak.  A Teleki Blanka Gimnáziumban a működő vegyeskar mellett megalapította a lány- és a fiúkart, a sikerek mögött embersége, lelkesedése jelentett komoly hajtóerőt diákjai számára. Farkas Sándor mesteredző, az Alba Fehérvár utánpótlás szakmai igazgatója az ezredfordulón háromszor bajnoki aranyra, kétszer pedig kupagyőzelemre vezette az Albacomp férfi csapatát. 2015-ben tért vissza Székesfehérvárra: az utánpótlás irányítását jelenleg komoly kihívásként értékeli. Dr. Hagymásy László a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztálya osztályvezető főorvos a családközpontú szülés élharcosa. Neki köszönhetően európai színvonalú, jól felszerelt és otthonos szülészeti-nőgyógyászati osztály várja a családokat az osztályon. Hirtling István Jászay Mari-díjas színművészt, Érdemes művészt a Vörösmarty Színházban számos darabban láthatta színpadon a közönség. Mint színész és közéleti ember a nyitottság és a megértés attitűdjét képviseli, meghatározó számára a közösségi erő. Az Áron Nagy Lajos-hagyatékot gondozza Molnár Dezsőné: a festő halála után emlékkiállítást szervezett, aktívan közreműködött a művész első albumának a megjelentetésében és az Áron Nagy Lajos Művészetbarátok Körének és a 100. évforduló kiállítás-sorozatának szervezésében.


Tiszteletbeli Polgár
 címet két személy kapott.  

Juhász Roland 
labdarúgó, a fehérvári csapat játékosa, csapatkapitánya a helyi csapatnál háromszor bajnoki ezüstöt, 2015-ben Magyar Kupa ezüstöt szerzett, 2015-ben és 2018-ban pedig aranyérmet. Játékintelligenciája, sport iránti tisztelete, pályán belüli és kívüli magatartása miatt sok fiatal példaképe lehet. Janusz Ireneusz Wójcik a magyar-lengyel kapcsolatok ápolásáért, a magyar kultúra, történelem és Székesfehérvár értékeinek megismertetése érdekében végzett több évtizedes elkötelezett munkájáért kapta az elismerést: több tíz éve segíti a város lengyel kapcsolatainak az ápolását, illetve a Magyar-Lengyel Barátság Napi közös programok egyik koordinátora. Kiemelkedő költői és publicisztikai munkássága, illetve az ifjúság érdekében végzett munkája.

Az ünnepi közgyűlésen Vargha Tamás államtitkár, dr. Simon László kormánymegbízott, dr. Molnár Krisztián, a Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Cser-Palkovics András polgármester, valamint Törő Gábor és Tessely Zoltán országgyűlési képviselők közös koszorúval tisztelegtek államalapító Szent István királyunk emléke előtt. 

A Szent István-napi ünnepi közgyűlésen Magyarország Kormánya, Fejér megye és Székesfehérvár, valamint a történelmi egyházak képviselői mellett a fegyveres, rendvédelmi és igazságügyi szervek tisztviselői, valamint a Székesfehérvárra érkezett testvérvárosi delegációk is részt vettek. 

Ismét a Székesfehérvári Királyi Napok zárónapján rendezték meg Magyarország és a Kárpát-medence egyik legnagyobb borrendi összejövetelét. A nagyszabású eseményre 32 delegáció 120 tagja érkezett a Noé-hegyi Szent István Borrend meghívására. A szakmai programokat követően délután fröccsszigeten kínálták a Városház téren sétálókat, majd Fő utcai felvonulással, színpadi programokkal és borlovag-avatással folytatódott az országos találkozó.

Hazánk történelmi és hagyományos borvidékeiről érkeztek küldöttségek a Magyarországi és Kárpát-medencei Borlovagrendek Országos Találkozójára, amely immár hagyományos programeleme a Székesfehérvári Királyi Napoknak.

Kora délután a Hotel Magyar Királyban kezdődtek a szakmai előadások, szó volt többek között a szőlészeti, borászati ágazatot érintő jogszabály-változásokról, Fehérvár szőlőhegyeinek történetéről, illetve megnézték a résztvevők az öreghegyi helytörténeti fotókiállítást is. Az országos borpremier keretében megemlékeztek IV. Béla királyról, bemutatták az uralkodó nevét viselő Zengő Zászlós Emlékbort és több díjnyertes nedűt is.

A zártkörű programokat követően kezdődtek el a nagyközönségnek szóló rendezvények a Belvárosban. A Városház téren megnyitották a fröccsszigetet, ahol bárki megkóstolhatta a finom nedűket. Ezután a borlovagrendek a Kákics együttes vezetésével az Országzászló térre érkeztek, ahol közösen megkoszorúzták az emlékművet, majd hagyományosan a Zichy színpadon folytatták a nagyszabású ünneplést. 

A delegációk bemutatását követően Mészárovics Imre, a Noé-hegyi Szent István Borrend elnök-nagymestere köszöntötte a megjelenteket. Mint fogalmazott, büszkén mutatták be a vendégeiknek a Belvárost. A szakmai napjuk és a színpadi ünnepségük már hagyomány, mellyel idén is igyekeztek méltó módon hozzájárulni Szent István napjához. A legfontosabb mozzanatnak nevezte, hogy az új borlovagrend-tagokkal erősíteni tudják a borrendjük tevékenységét és szellemiségét. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik rengeteg munkájukkal előkészítették és lebonyolították a Királyi Napokat.

Az ünnepségen Tornyai Gábor plébános áldotta meg a borrendek zászlósborait. Felidézte a szőlőtermesztő területeken régóta hagyományos Jánosáldást is: a hit szerint mindaz, amit az áldás elmondása előtt elfogyasztottuk, utólag már nem lesz mérgező. Az atya vidámságot kért és kívánt nemcsak a bortól, hanem minden jótól, amit az életünkben megtapasztalhatunk. Megáldotta a borrendek zászlait is, melyek köré közösségek épültek.

Az ünnepség zárásaként új borlovagokat avatott a Noé-hegyi Szent István Borrend Sturcz ViktóriaTaskó BarbaraSimon József és dr. Vári Kovács József személyében. A tagjelöltek egy játékos borismereti feladat után tették le esküjüket a színpadon, fogadalmat téve arról, hogy szakértelmükkel méltó módon támogatják a borrend tevékenységét.

Az idei Székesfehérvári Királyi Napok utolsó napján a hagyományoknak megfelelően az Alba Regia Táncegyüttes zárta a Zichy-színpad műsorfolyamát jubileumi műsorával. A „Táncra, magyar!” programon az idén 70. születésnapját ünneplő táncegyüttes produkciójában együtt lépett fel 300 táncos: kicsi és nagy, fiatal és idős, lány és fiú, férfi és nő, apa és anya, szülő és gyermeke, volt szerelmespárok, elvált házastársak, leendő házastársak, táncos és zenész, tilinkós és galibás. A nagyszabású múltidéző műsor előtt Juhász Zsófia, az Alba Regia Táncegyesület elnöke, valamint dr. Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte a Székesfehérvári Királyi Napok népes közönségét.
 
Juhász Zsófia, az Alba Regia Táncegyesület elnöke szólt elsőként a „Táncra, magyar!” és a Székesfehérvári Királyi Napok nézőihez: „Ismét eltelt egy év és eltelt az a tizenkét nap, amelynek mindannyian részesei voltunk. Az elmúlt napokban láttunk fényshowt, kaszkadőröket, függőleges meséket, lovagokat, táncosokat, konferenciát, óriássakkot, bábokat és babákat, szertartást, vonulást, jövés-menést, IV. Bélát így és úgy, koncerteket és sok kedves embert. Ez a mai este így szól arról, hogy véget ér az idei Székesfehérvári Királyi Napok, de szól az augusztus 20-i ünnepi megemlékezésekről is. Egyedi ez az ünnep, mert minden augusztus 20-án a magyar kultúra legszebb előadásait nézheti meg a közönség itt a Zichy-színpadon.” Az elnök kiemelte, hogy az Alba Regia Táncegyüttes életének egyik legkiemelkedőbb eseménye lesz a mai, amikor a 70 éves jubileumára készített műsorát, az ARTE 70-et itt, a Székesfehérvári Királyi Napok színpadán a többezres tömegnek bemutathatja.
 
A több száz táncos múltját és jelenét bemutató műsor előtt dr. Cser-Palkovics András polgármester is köszöntötte a táncosokat és a közönséget: „Fantasztikus este s műsor következik most egy olyan együttestől, amelynek nagyon sokat köszönhet a város közössége. Hetven év hosszú idő, és ennek a hetven évnek a vonatkozásában az ARTE mindig Fehérvár kulturális életének egyik szilárd oszlopa volt. Elég csak a néhány napja befejeződött nemzetközi néptáncfesztiválra gondolni, amelyet immár huszonnegyedik alkalommal rendeztek meg sikeresen, vagy a pár perccel ezelőtt befejeződött ünnepi közgyűlésre, ahol a Pulutyka csoport fiataljai kápráztattak el bennünket.” A polgármester köszöntő szavai után egy emléklappal köszönte meg az együttes hetvenéves munkáját, és kívánt az elkövetkezendő évtizedekre erőt és kitartást.
 
A városvezető a Székesfehérvár Királyi Napokat záró gondolataiban ekképpen fogalmazott: „A Királyi Napok rendezvénysorozat, úgy gondolom, hogy az ország egyik legrangosabb történelmi és összművészeti kulturális fesztiválja, amely ma már a legváltozatosabb programokat kínálja. A sokezer ember itt eltöltött élménnyel teli pillanatai teszik ebben a tizenkét napban is élővé a várost, és ez mutatja meg, hogy vannak olyan közös dolgok, amik összekötnek bennünket. Ez pedig nem más, mint közös otthonunk, Székesfehérvár szeretete. Azzal zárom most a Királyi Napok rendezvénysorozatát, hogy jövőre találkozzunk ugyanitt!” Ezután a polgármester kérte a közönséget, hogy a „Talpra, magyar!” első tapsa zúgjon azért a sok száz emberért, aki a Székesfehérvári Királyi Napok sikeréért dolgozott.
 
Az ARTE 70 gála nyitóképében mind a 300 táncos tisztelgett a magyar hagyományok és az államalapítás ünnepe előtt. A múlt, a jelen és a jövő generációi egyszerre álltak a színpadon és párjaikkal közösen énekeltek. A két felvonásos gála első fele az 1970-es évektől a 90-es évekig mutatta be az együttes ikonikus koreográfiáit. Botos József Zóré és ugrósát, Szatmári táncait és Változó hangulatok című munkájának Kitáncoltatás részét, de láthatta a közönség Foltin Jolán Talalaj című lánytáncát, Gazdag Béla Székelyföldi koreográfiáját, a Török Sándor álmodta Dust és Hahn-Kakas István “Öcsi” Kalotaszegi táncait. A táncosokat a legendás Tilinkó Zenekar kísérte.
 
 
Az est első felvonásának végén az együttes átadta három rangos díját: az Alba Regia Táncegyüttes aranyérmét, amellyel a legfiatalabb abbahagyó táncosukat díjazták, ezúttal Király Csaba kapta, aki fiatal kora ellenére harminc évig volt tag. A három éve alapított Év legjobb női és férfi táncosa díjakat 2019-ben Szarvas Kata és Chifor Lénárd vehették át.
 
 
A második felvonás a 2000-es évektől egészen napjainkig emelte ki az együttes legmeghatározóbb koreográfiáit. Bemutatták Majoros Róbert Skizó és Verslábak című munkáit, Gálber Attila Dödölléjét, Kulcsár Imre Rimócra kalauzolta a nézőket, míg Molnár Gábor Magyarózdra. Megelevenedett Fitos Dezső és Kocsis Enikő emlékezetes Észak felé című vajdaszentiványi koreográfiája, és bemutatták Majoros Róbert és Gőbölös Gábor legfrissebb, Ígéret hava névre keresztelt táncát, melyeket a Galiba Zenekar kísért. A két felvonás alatt a múltidézők mellett az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja és az Alba Regia Táncegyüttes jelenlegi művészei léptek fel.
 
 
Az államalapítás és Szent István király ünnepén az Alba Regia Táncegyüttes példaként szolgált arra, hogyan lehet a magyar kultúrát megőrizni, és az egyik legkifejezőbb kulturális örökségünket generációról generációra továbbadni.


Az estet, és ezzel az augusztus 9-e óta tartó rendezvénysorozatot is ismét a hagyományos ünnepi tűzijáték zárta a Palotavárosi tavaknál.

Köszönjük, hogy idén is velünk tartottak, várjuk Önöket 2020-ban is!Támogatók