Zene, az kell!

Katonazenekari fesztivál a Városháztéren, operett- és musicalslágerek a Zichy-színpadon. A Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál hetedik alkalommal töltötte meg jó hangulatú zenével, vidámsággal a Belvárost, és több év szünet után újra visszatért az operett műfaja is a Székesfehérvári Királyi Napok színpadára.

2019. augusztus 16-án, délután az Országalma felől telt meg a Városház tér, ahol négy zenekar száz katonája szórakoztatta a közönséget: a népszerű programban közös produkciók, szakalaki bemutatók is szerepeltek, Zrínyi-induló és a Pákozdi toborzó hagyományos dallamai mellett a rock, latin zene, kánkán és swing is megszólaltak.

Hetedik alkalommal rendezték meg idén a Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivált – a Székesfehérvár, a Tata és a Budapest Helyőrségi Zenekar, valamint a Szolnok Légierő Zenekar részvételével. A közönségcsalogató zene és a szakalaki bemutatók köré szervezett rendezvény annak a tehetséges karmesternek viseli a nevét, aki létrehozta a zeneiskolát és a városi dalárdát, példaértékű kulturális életet teremtett Székesfehérváron, zenekarának koncertjeivel pedig meghódította az egész Dunántúlt. Saját indulóikkal érkeztek a Városház térre a zenekarok, majd a száz zenész közösen játszotta el Fricsay Richárd Magyar vér című indulóját, amit Csizmadia Zsolt ezredes vezényelt. 

A nyitányt követően dr. Cser-Palkovics András polgármester mondott köszöntőt, kifejezve, hogy a város múltja, jelene és jövője összefügg a katonákkal: „Sok elemét megemlíthetnénk, hogy ez miért fontos a város közösségi életében – de itt van egy gyönyörű és szép példa, ami a kulturális terülten mutatja meg az együttműködést.” – A polgármester köszönetet mondott a katonazenekaroknak, hogy a Székesfehérvári Királyi Napok programsorozatában évről évre részt vesznek.  

Sáfár Albert
 dandártábornok, MHP törzsfőnök támogató helyettes beszédében megemlékezett a névadó Fricsay Richárd alezredesről, aki katonaként és művészként is példát mutatott munkásságával: „Katonaként a fegyelem, a kötelességteljesítés, a szabályok, előírások pontos betartása, a bajtársiasság jellemezte. Ugyanakkor művészként rendelkezett az önálló alkotás képességével, a képzelet és a lélek szárnyalásával, a rögtönzés szabadságával.” – fogalmazott, és a kihívásokkal való szembenézésben a hős fehérvári katonaelődök példáját hangsúlyozta. A katonazene mai feladatáról azt mondta, élő kapocs a katonák számára a civil társadalommal. 

A Pákozdi toborzó közös megszólaltatását követően a zenekarok a Zrínyi-indulóra vonultak le a térről a szakalaki bemutatók előtt. A több zenei stílusra, népszerű dallamokra megkomponált formációk nem nélkülözték a vidámságot, a közönség nem spórolt sem a nevetéssel, sem a tapssal. A székesfehérvári zenekar Ruff Tamás őrnagy vezetésével idén egy AC/DC-számra komponált pezsgő rockkal, majd a Coco Locoval közösen színre vitt latinos tánccal és zenével ajándékozta meg a közönséget. A magyaros hangulatú koreográfiák, nagy világslágerek és klasszikusok feldolgozása mellett népdalokkal, kánkánnal, swinggel is próbálkoztak a katonák: amivel elvitathatatlan győzelmet arattak a téren.

A zenekarokat Baczkó István, Molnár János, Balázs Attila és Ruff Tamás őrnagyok vezényelték.

Az Operett- és Musicalslágerek című esten a nézőket az angyali hangú Füredi Nikolett és Simon Boglárka, valamint a bonvivánok és hősszerelmesek szerepében rendszeresen feltűnő Kocsis Dénes és Serbán Attila szórakoztatták.

A kiváló énekeseket az esten Horváth Elemér „Emi” és zenekara kísérte. A Zichy-színpadon 19.30 órától olyan ismert és kedvelt slágerek hangzottak fel, mint a „Jajj, cica, eszem azt a csöpp kis szád”, a „Cintányéros cudar világ”, illetve a Rómeó és Júlia, a Rudolf és a Mozart musical betétdalai, melyeket hangos ovációval és vastapssal hálált meg a zsúfolásig megtelt Belváros közönsége.
 

Támogatók